Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Zarząd Główny w Warszawie


nr rachunku bankowego:
48 1030 1582 0000 0008 1026 2001


kod Swift Banku: CITIPLPX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL48 1030 1582 0000 0008 1026 2001