Działalność po II Wojnie Światowej

Zaraz po wyzwoleniu Tadeusz Matecki zorganizował następny lokal. Aż do 1946 roku odtwarzano struktury organizacji. Fundusze na tę działalność pochodziły z prywatnych funduszy pana Mateckiego. Już w 1946 roku wybrano władze naczelne TOZ. Prezesem został pan Tadeusz Matecki, a Sekretarzem Generalnym pani Irena Kościałkowska. Towarzystwo zaczęło działalność od zapewnienia sobie funduszy, prowadząc działalność gospodarczą - produkcję i rozpowszechnianie sprzętu do humanitarnego uboju zwierząt rzeźnych. Fundusze te pozwoliły na organizację oddziałów terenowych oraz zatrudnienie inspektorów, którzy prowadzili systematyczne kontrole skupu, uboju oraz transportu zwierząt rzeźnych, a także zwalczali okrucieństwo wobec wszystkich zwierząt.

W 1951 roku działalność ówczesnych członków TOZ doprowadziła do wprowadzenia obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Jednak w tym samym roku władze PRL w oparciu o nieuzasadnione posądzenia przerwały działalność Towarzystwa i dopiero w 1957 roku Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie zarejestrował statut i tak działalność Towarzystwa trwa do dnia dzisiejszego. Działalność Towarzystwa to w coraz większym zakresie profilaktyka i propaganda, związana z uregulowaniem populacji zwierząt, a więc propagowanie usypiania ślepych miotów, antykoncepcji i sterylizacji. Towarzystwo prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju, na drodze zlecenia przez urzędy gmin.

Zarząd Główny zaś nadzoruje bezpośrednio schronisko w Celestynowie.