Oświadczenie w sprawie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Bytomiu

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Oddziału w Bytomiu został postawiony  w stan likwidacji wskutek nagminnego łamania Statutu TOZ w Polsce, nieprzestrzegania dyscypliny finansowej oraz niestosowania się do poleceń Zarządu Głównego TOZ w Polsce przez osoby zarządzające Oddziałem.

Jako organizacja mająca na celu odpowiedzialną pomoc zwierzętom nie możemy dawać przyzwolenia na działania, które prowadzą do sytuacji, w której Zarząd Oddziału doprowadza do znacznego zadłużenia jednostki wskutek przyjmowania nadmiernej ilości zwierząt. A to uniemożliwia prawdziwą, odpowiednią pomoc w konsekwencji dla wszystkich zwierzaków, za które podejmujemy odpowiedzialność. Wskazujemy, że Oddział w Bytomiu działał w mieście, gdzie funkcjonuje schronisko, a podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie zwierząt po wypadkach jest wskazany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom. 

Wiemy, że w tym wypadku mieliśmy do czynienia z działającym system opieki nad zwierzętami bezdomnymi i nie miał on charakteru fasadowego. Pomimo tego jednostka w Bytomiu regularnie obejmowała opiekę nad zwierzętami po wypadkach, ponieważ obawiała się, że w schronisku nie otrzymają one należytej opieki. Ta niezdolność do odmowy doprowadziła do sytuacji, w której oddział ma znaczną ilość zwierząt, z których znaczna część jest w złym stanie zdrowotnym. 

Dodatkowo należy mieć świadomość, że zwierzęta te nie są rozsiane w sieci domów tymczasowych, ale większość z nich przebywa w dwóch mieszkaniach. W jednym mniejszym (38 metrów kwadratowych) przebywa obecnie 25 kotów, a w drugim większym przebywa ponad 20 psów i kotów. Działania te mają znamiona animal hoarding  (zbieractwa zwierząt)
i w dalszym ciągu niekontrolowane mogłyby doprowadzić do analogicznej sytuacji, w jakiej w przeszłości znalazła się Pani Czesława Gospodarek znana pod pseudonimem artystycznym Violetta Villas. 

Pragniemy, żebyście byli Państwo świadomi, że Oddział w Bytomiu na przestrzeni lat 2021 - 2023 otrzymał od Zarządu Głównego TOZ w Polsce wsparcie materialne o znacznej wartości w tym m.in. wysokiej jakości karmę dla zwierząt - ponad 15 ton (w tym ok. 6 ton dla kotów).

Jednocześnie Oddział w Bytomiu regularnie uczestniczył w grantach wewnętrznych na leczenie zwierząt i sterylizację ze środków Zarządu Głównego TOZ w Polsce oraz otrzymywał kompleksowe wsparcie marketingowe w promocji Oddziału. 

Pomimo tego Oddział w Bytomiu regularnie informował, że nie ma karmy i pilnie potrzebuje dalszej pomocy! 

W związku z powyższym wdrożono plan naprawczy począwszy od października 2023 r. m.in. została podjęta decyzja o tymczasowym zakazie przyjmowania nowych zwierząt oraz wprowadzeniu działań nadzorczych i kontrolnych. Zakaz ten został całkowicie zignorowany, a kontrola, która odbyła się w dniu 19.01.2024r. wykazała liczne błędy w zakresie polityki finansowej Oddziału, braki w dokumentacji oraz brak transparentnego rozliczenia otrzymanego wsparcia rzeczowego.

Zarząd Główny będąc świadomy, że po drugiej stronie ma do czynienia z osobami, które chcą pomagać, ale niekoniecznie wiedzą, jak należy zarządzać Oddziałem oraz mając zarówno na względzie interes ludzi oraz zwierząt znajdujących się pod ich opieką podjął decyzję o powołaniu Zarządu Komisarycznego, który przy wsparciu Zarządu Głównego miałby się zająć uzdrowieniem sytuacji w jednostce. 

W ramach działań wspierających zaproponowano:

- Restrukturyzację zadłużenia oddziału — obecnie potwierdzono ponad 30 000 zł zadłużenia pomimo otrzymania wstępnej informacji, że zadłużenie wynosi ok. 20 000 zł.

-Wysłania wsparcia rzeczowego w tym m.in. karmy i żwirku.

- Wsparcie w zakresie fundrasingu oraz kwestiach organizacyjnych.

- Przejścia pod centralną księgowość.

Dodatkowo został przygotowany plan naprawczy, który w skrócie prezentował się następująco:

- Oparcie działalności Oddziału o zbiórki na rzecz psich i kocich seniorów znajdujących się pod jego opieką.

- Przywrócenie płynności finansowej oddziału poprzez ograniczenie liczby zwierząt obejmowanych opieką.

- Ponowne szkolenie dla Inspektorów Społecznych.

- Wprowadzenie planu wykorzystania wsparcia rzeczowego od Zarządu Głównego TOZ w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 15.02.2024 r. odbyło się spotkanie z osobami, które wykazały chęć  na objęcie funkcji w Zarządzie Komisarycznym. W trakcie spotkania każda z osób wyraziła zgodę, po czym godzinę po jego zakończeniu zaczęły się pojawiać pierwsze rezygnacje, a ostatnia wpłynęła o poranku w dniu 16.02.2024 r. Powoływanie Zarządów Komisarycznych jest praktykowanym rozwiązaniem dla każdego oddziału jeżeli nadal są w nim osoby, którym zależy na jego dalszym funkcjonowaniu, a z różnych powodów odwołano w nim Zarząd Oddziału. Umożliwia to dalszą pracę członkom którym zależy na kontynuowaniu  działalności, szczególnie gdy mają pod opieką zwierzęta. Tego w Oddziale w Bytomiu zabrakło. 

W związku z powyższym Zarząd Główny nie miał innej możliwości niż postawienie jednostki w stan likwidacji. Nie możemy jako podmiot odpowiedzialny za całą organizację pozwalać na tak jaskrawe łamanie przepisów, a sama jednostka nie może działać bez organu zarządzającego.

Stwierdzamy, że nieprawdą jest, że Pani Stefania Hitnarowicz i Pani Joanna Stuka nie wiedzą, dlaczego został odwołany Zarząd Oddziału w Bytomiu. 

Dodatkowo wskazujemy, że obydwie Panie były wielokrotnie informowane o zakazie przyjmowania nowych zwierząt pod opiekę oraz podejmowania nowych interwencji ze względu na złą sytuację finansową. Potwierdzeniem tego jest m.in. post z dnia 17.11.2023r. o następującej treści:

Początek cytowanego tekstu.

Kochani 

Nasi darczyńcy i przyjaciele, wiecie, że my nie zostawiamy zwierząt w potrzebie aczkolwiek nasza sytuacja zmusza nas do natychmiastowego zaprzestania przyjmowania nowych podopiecznych!

Nie oznacza to jednak, braku jakiejkolwiek pomocy z naszej strony, wszelkie zgłoszenia zarówno te mailowe jak i telefoniczne będą opatrzone w informacje zwrotną jak należy postąpić w danej sytuacji. Również w miarę posiadanych informacji, będziemy Was odsyłać do zaprzyjaźnionych fundacji czy stowarzyszeń. Zwierzęta pozostające obecnie pod naszą opieką potrzebują natychmiastowego wsparcia liczy się każda wpłata dosłownie każda złotówka, którą będziemy mogli przeznaczyć na leczenie i karmę

Ludzi wielkiego serca prosimy o wpłaty na nasze konto: 94 1020 2368 0000 2702 0182 4259

Zwierzęta potrzebują również karmy w każdej postaci, sucha, mokra, dla psów i kotów, oraz żwirku, podkładów, środków czystości, to artykuły niezbędne do utrzymania całego grona naszych podopiecznych.

W sposób cykliczny Oddział TOZ Bytom będzie umieszczał na swojej stronie facebookowej zwierzęta do adopcji – wspólnie dajmy im nowy kochający dom, zmieńmy ich życie na lepsze!

Dziękujemy za okazaną pomoc.

TOZ Bytom

Koniec cytowanego tekstu.

Niestety działania te nie były przestrzegane co zostało skrzętnie udokumentowane na facebook-u Oddziału, a potwierdziło się również podczas kontroli.

Reasumując w związku z powyższym z przykrością informujemy, że nie widzimy możliwości dalszego funkcjonowania Oddziału w Bytomiu z uwagi na brak osób gotowych do jego prowadzenia. 

Informujemy również, że na facebook-u Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Bytomiu od dnia 18.02.2024 r. pojawią się treści zamieszczone przez osoby, które nie są powiązane z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce w związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za treści w nich przedstawiane oraz nie stanowią one stanowiska naszej organizacji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE