Pies pod Paragrafem

Aktualności

Pilotażowy projekt Oddziału we Wrocławiu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce sfinansowany w ramach konkursu „Małych Grantów" organizowanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości właścicieli w zakresie dobrostany zwierząt na terenach wiejskich Województwa dolnośląskiego i był realizowany przy współpracy z lokalnymi organami.

Oddział TOZ we Wrocławiu rozesłał 165 pism z zawiadomieniem o prowadzonych czynnościach kontrolnych oraz informacji o projekcie „Pies pod Paragrafem". Dzięki współpracy z Urzędami Gmin, Sołtysami oraz lokalnymi mediami został on rozpropagowany wśród mieszkańców gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

Realizacja projektu spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Urzędy informowały Sołtysów o podjętych działaniach. Rozesłane plakaty były rozwieszane na tablicach informacyjnych, a jeśli występowała taka potrzeba to Gminy we własnym zakresie dodrukowywały plakaty.

Niezwykle budujący był fakt, że gdy podjeżdżał nasz inspektorat, to na terenie kontrolowanej posesji był witany słowami „Tak informowano nas, że będą kontrole. Zapraszamy, aby zobaczyć w jakich warunkach mieszkają nasze zwierzęta". – mówi Prezes Oddziału we Wrocławiu TOZ w Polsce Pani Anna Korejwo.

Cała akcja spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem i chęcią współpracy ze strony organów samorządu.

Więcej o projekcie pod adresem https://www.piespodparagrafem.com/

W ramach konkursu „Małych Grantów" organizowanych przez Zarząd Główny TOZ w Polsce przeznaczył 115 781,16 zł na realizację inicjatyw zgłaszanych przez jednostki terenowe Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE