Podziel się odrobiną ciepła

Aktualności

Koty podlegają prawnej ochronie.
Ustawa o ochronie zwierząt w art. 11 a ust. pkt. 2 nakłada na każdy samorząd terytorialny obowiązek opieki nad kotami wolno bytującymi w tym ich dokarmianie. A więc prawne regulacje właściwej spółdzielni, czy wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być sprzeczne z prawem wyższego rzędu, jakim jest ustawa o ochronie zwierząt.

W świetle prawa uznane za świadome znęcanie się nad zwierzętami jest:

- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt – art. 6 ust. 2 pkt. 9 ustawy,

- zamykanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych bez możliwości wydostania się skazując je na śmierć z powodu głodu i pragnienia -art. 4 pkt. 12 ustawy,

- nieuzasadnione i niehumanitarne uśmiercanie zwierząt i znęcanie nad nimi – art. 6 ust 1 i 1 a ustawy.

Należy pamiętać, że przedmiotowa ustawa wskazuje w art. 1, iż człowiek winien jest okazać zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę, a art. 5 informuje, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Wszystkim tym, którzy okazują pomoc zwierzętom, w szczególnie trudnym okresie zimowym serdecznie dziękujemy.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE